Το ιατρείο εφαρμόζει εγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και είναι εξοπλισμένο με πιστοποιημένους αναλυτές κορυφαίων εταιρειών.

Ενδεικτικά:

  • Βιοχημικός Αναλυτής Roche (Cobas Integra 400 Plus)

 

 

 

 

 

 

  • Ανοσολογικός Αναλυτής Roche (Elecsys 2010)

 

 

 

 

  • Αιματολογικός Αναλυτής Sysmex XP-300

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Το Ιατρείο διαθέτει το Λογισμικό Διαχείρισης Ασθενών και Εξετάσεων ΑΜΒΥΞ. Εφαρμόζει σύστημα αυτόματης ανάγνωσης εντολών και μεταφοράς αποτελεσμάτων με barcode για την αποφυγή λαθών αντιγραφής και τηρεί αρχείο των αποτελεσμάτων των αναλύσεων.